Relatie Ligduurverkorting en winstmarge

Een kortere ligduur zou in theorie moeten leiden tot het behandelen van meer patiënten binnen dezelfde hoeveelheid tijd. In dat geval zou ook de winstmarge groter moeten worden.

Zoals gezegd levert een kortere ligduur meer vrije bedden op. Een ziekenhuis kan daarmee twee dingen doen: ze kan proberen nieuwe patiënten binnen te halen, die dan eerder worden behandeld dan gepland. Ook kan een ziekenhuis – als meer behandelingen binnenhalen niet lukt – bedden sluiten. Het eerste levert meer omzet op bij gelijkblijvende vaste kosten. Wanneer wordt gekozen voor beddensluiting dan zullen de vaste kosten worden gereduceerd. Beide scenario’s – of een combinatie – levert een ziekenhuis meer winst op en een hogere winstmarge.

Eerst een financieel inkijkje in alle Nederlandse ziekenhuizen. In 2011 is het aantal dagopnamen in alle ziekenhuizen (bij elkaar opgeteld 2.165.132) met 7,67% gestegen ten opzichte van 2010 (2.010.857). In 2011 bedroeg het aantal klinische opnamen 1.983.785; dit betekent een stijging van 3,13% ten opzichte van het jaar daarvoor (2010: 1.923.493). In 2011 is er dus meer productie gedraaid. In dat jaar is ook de totale omzet van alle ziekenhuizen gestegen, met 0,70% van 20,5 miljard in 2010 naar 20,7 miljard euro 2011.

Uit ons onderzoek blijkt dat de totale kosten van alle ziekenhuizen in 2011 met 0,27% gestegen: van 19,85 miljard euro in 2010 naar 19,9 miljard in 2011. In datzelfde jaar is ook de winstmarge gestegen: van 3,29% in 2010 naar 3,76% in 2011. Die gestegen winstmarge is voor een deel toe schrijven aan relatief minder sterk stijgende kosten. Ook de gestegen omzet – voor een deel terug te voeren op een stijging van de productie – speelt hierbij een rol. Hier zit een (mogelijke) relatie, zoals eerder vermeld, met het verkorten van de ligduur.

De vraag is of er een relatie bestaat tussen het verkorten van de ligduur en de stijging van de winstmarge. Wij hebben gekeken of ziekenhuizen die een korte gewogen ligduur hebben een hogere winstmarge maken. In grafiek 3 en 4 is voor 2010 en 2011 voor iedere ziekenhuis de gewogen ligduur uitgezet tegen de winstmarge. Hierop is een statische berekening losgelaten om te kijken of er een trend zichtbaar is.

Relatie winstmarge ligduur

Relatie gewogen gemiddelde ligduur winstmarge in 2011 (links) en 2010 (rechts)

Uit onze analyse blijkt dat er geen causaal verband is aan te tonen tussen het stijgen van de winstmarge en de verkorting van de gewogen ligduur. Een klein deel van de variantie in de winstmarge is te verklaren door de variantie in de gewogen gemiddelde ligduur. Er spelen hier een veelheid aan factoren een rol die invloed hebben op de winstmarge, zoals bijvoorbeeld een stijging van de kosten door nieuwe behandelmogelijkheden; ook kan het management van een ziekenhuis er onvoldoende mate in slagen rendement te halen uit de prestaties van de medisch professionals.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: