Goede voornemens…laten te wensen over“Ik wens  jullie een gelukkig en vooral gezond 2011 toe”, staat er al jaren op de kerstkaart van mijn oma. Geen slecht voornemen natuurlijk om gezond te blijven. Persoonlijk sta ik altijd wel even stil bij een oud jaar en wat ik graag zou willen bereiken in het nieuwe jaar. Daarbij denk ik niet alleen aan zaken in mijn privéleven maar vooral ook professioneel.

Misschien staat niet iedereen zo bewust stil bij zijn professionele voornemens, wij hebben ze wel. Als wij dat projecteren op alle professionals die werkzaam zijn in een ziekenhuis dan wordt het een hele klus om die goede voornemens in dezelfde richting te laten wijzen. Hieronder heb ik een aantal belangrijke professionals beschreven met hun doelen.

Een medisch specialist (cardioloog) hoopt aan het eind van dit nieuwe jaar zijn langlopende onderzoek af te ronden. Zodra hij die af heeft dan kan hij mogelijkerwijs serieus denken aan een aanstelling bij het Universitair Medisch Centrum hier in de stad. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit met een groot financieel probleem omdat hij,  vanwege de door de minister van VWS opgelegde  kortingen, met een gat in zijn begroting zit van 5 miljoen euro. Hij heeft zich dan ook voorgenomen om in 2011 keuzes te maken welke behandelingen het ziekenhuis wel en welke hij niet gaat doen. De manager van de kliniek wil graag starten met patiëntenlogistiek om de druk van het beddenhuis af te halen. Ten slotte is het hoofd inkoop van plan om zijn inkoop besparings- doelstellingen snel te realiseren. Zijn overtuiging is dat dit haalbaar is maar dan moet er wel echt aanbesteed worden en van leverancier gewisseld kunnen worden.

Iedereen is vol goede moed begonnen op maandag 3 januari 2011. Echter op vrijdagmiddag 7 januari is het een komen en gaan van gefrustreerde professionals bij de Voorzitter van de Raad van Bestuur.  Wat is er aan de hand? Inkoop heeft besloten om het pakket pacemakers dit jaar echt aan te besteden en per 1 juli is er mogelijk een nieuwe leverancier. Dit loopt dwars door het onderzoek van de cardioloog. De cardioloog is hier zo boos over geworden dat hij zijn medewerking aan het pilotproject ligduurverkorting op de verpleegafdeling heeft opgezegd.  De manager van de kliniek is hier nogal van over zijn toeren. De Raad van Bestuur verwacht veel van deze ligduurverkorting omdat het of meer omzet kan realiseren in het B-segment of kan bezuinigen door een verpleegafdeling te sluiten. Daarom heeft zij aangegeven dat het inkoopproject  wel doorgaat, maar ‘nu even niet’. Hierdoor haalt inkoop haar doelstellingen niet en bovendien is dit een slecht signaal voor de andere inkoopprojecten.

Toch bijzonder dat iedereen met goede en frisse moed aan het jaar begint en op de eerste vrijdagavond van het jaar alweer thuiskomt en zegt dat het elk jaar hetzelfde liedje is.

Om iedereen in dezelfde richting te kunnen laten werken is het noodzakelijk dat de top van een organisatie met professionals, zoals een ziekenhuis, glashelder verwoordt welke richting de organisatie opgaat. Dat is geen sinecure en vraagt een hele duidelijke visie waar je langer over nadenkt dan een vrijdagmiddag. Nu had de voorzitter van de Raad van Bestuur dit wel gedaan en ook nog gecommuniceerd met zijn mensen, maar buiten het ziekenhuis had iemand blijkbaar ook een ‘goed’ voornemen.

Maandagmiddag 6 januari meldt het NRC Handelsblad dat minister Schippers een rem zet op de marktwerking. Dit is opvallend omdat ze altijd een fel tegenstander was van een dergelijke invloed van de overheid.  Gezien ‘de majeure impact’ en ‘risico’s’ van verdere liberalisering zet Schippers nu ‘een tijdelijke stap terug in termen van concurrentie’.  Het speelveld voor de voorzitter van de Raad van Bestuur is in één dag compleet veranderd.  Om het overzichtelijker te maken, meldt Skipr dat  woordvoerder Lilian Jansen van VWS laat weten dat de nota waarop NRC Handelsblad zich baseert, achterhaald is. Alle goede voornemens ten spijt, zo kan niemand een organisatie leiden en er voor zorgen dat mijn oma gezonde zorg krijgt in 2011.

Advertenties

Berenholentijd

 De “Berenholentijd” is die tijd van het jaar dat als je opstaat, het nog donker is, en als je op je werk aankomt het nog steeds donker is, en als je weggaat van kantoor het al weer donker is. Helaas is deze periode weer aangebroken en duurt ook nog eens tot eind februari, begin maart. Nu is het niet alleen letterlijk donker maar er hangen ook nog eens donkere dreigende wolken boven de budgetten van ziekenhuizen na de uitspraak van de rechter in het hoger beroep van de NVZ tegen het ministerie van VWS. En de budgetbesprekingen zijn op dit moment in volle gang. In deze donkere dagen moeten wij, inkoopprofessionals, het licht weer laten schijnen.

De aangekondigde bezuinigingen zijn zó groot dat alleen besparen op ondersteunende diensten en derden niet voldoende zal zijn. Ziekenhuizen zullen budgettaire keuzes moeten gaan maken ten aanzien van het primaire proces. Heftig en logisch maar dan mag je zeker het uiterste van inkoop verwachten. Heeft u al gehoord hoeveel er van inkoop in 2011 verwacht wordt?

 Hoe gaat u uw besparingsprogramma voor 2011 opstellen? Daarbij komen tal van vragen op u af:

  • Waar liggen de kansen en welke bedreigingen zijn er in de markt?
  • Welke blokkades hebben uw inkopers de afgelopen jaren opgebouwd omdat ze niet meer geloven in een hernieuwde samenwerking met een bepaalde interne klant?
  • Wat mag ik verwachten van de inkoopcombinatie waarbij ik ben aangesloten?
  • Is parallelle import een serieuze optie?
  • Kunnen we bepaalde diensten niet beter uitbesteden zoals de labs?
  • Laten we geld liggen doordat interne klanten hun contractmanagement verwaarlozen?
  • Hou ik alle inkopers wel binnen boord, vinden ze het nog wel leuk?

En omdat er al zo veel bespaard moet worden in 2010, is er niet veel tijd beschikbaar om het hele team bij elkaar te krijgen om een goed doortimmerd plan op te stellen. En toch is het belangrijk om daar nu, in deze donkere dagen van 2010 tijd voor te maken want het is zo 2011. Om u daar bij te helpen hebben wij een werkwijze voor u om snel maar gedegen de inkoopprioriteiten voor 2011 te bepalen. Klik hier om een lichtjaar verder te komen!