Moeten ERP systemen MVI ondersteunen?

Producenten staan onder een steeds groter wordende druk om hun impact op het milieu te documenteren, Deze druk komt in de VS voornamelijk uit de private hoek waar dit West Europa met name komt uit het publieke domein. Grote producenten vragen hun leveranciers steeds vaker om hun impact op het milieau vast te leggen in documenten als onderdeel van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen programma. De focus beperkt zich niet alleen tot de wel bekende CO2 uitstoot maar richt zich ook op waterverbruik, uitstoot van andere broeikasgassen et cetera. Om al deze gegevens vast te leggen wordt de laatste tijd een discussie gevoerd of ERP systemen deze informatiestroom moet faciliteren. In mijn blog geef ik mijn mening over de nut en noodzaak van deze vraag door stil de staan bij het controle versus vertrouwen model. Klik hier om het volledige Engelstalige blog te lezen