Is Lean een bedreiging voor uw supply chain?

De Lean supply chain is de afgelopen 10 jaar de standaard geworden voor de zichzelf respecterende organisaties. Wat moeten we doen nu Toyota, de vader van het Lean gedachtegoed,  geconfronteerd wordt met veiligheid- en kwaliteitsissues.  Het is natuurlijk te kort door de bocht om Lean verantwoordelijk te houden voor alle problemen waar Toyota nu mee wordt geconfronteerd. Velen, waaronder ondergetekende, beschouwen de verandering van strategie in de jaren ’90 om de grootste autoproducent van de wereld te worden als de echte oorzaak. Desalniettemin zullen Lean organisaties moeten gaan nadenken over hun supply chains omdat supply chains echt te Lean kunnen worden. In  SC magazine doe ik een aantal suggesties om Lean en SCM op elkaar af te stemmen. Klik hier om de hele column te lezen.