Uitbesteden apotheek?

De laatste tijd word ik steeds vaker gevraagd om een visie te ontwikkelen op de apotheekfunctie van een koepel van verpleeghuizen of een ziekenhuis. Een vraag die lange tijd onbespreekbaar leek en zeker niet bereikbaar was voor Inkoop. Feit is wel dat 10 jaar geleden de uitbestedingsvraagstukken gericht waren op facilitaire dienstverlening als voeding en schoonmaak. 5 jaar geleden werd de focus verlegd naar logistiek en recenter kwam de aandacht voor de CSA en de Medisch Instrumentele Dienst. Er is dus wel sprake van een trend waarbij de zorg steeds meer focust op haar kernactiviteiten en dat die kern steeds kleiner wordt.

Naar mijn mening is een visie ontwikkelen op vitale functies als die van de apotheek maar ook van de laboratoria en radiodiagnostiek veel meer een sourcingsvraagstuk dan een inkoopvraagstuk. Onder sourcing versta ik alle varianten op: zelf doen, samenwerken of uitbesteden. Het is vanuit dat perspectief ook logisch dat inkopers in de zorg niet gevraagd worden door hun Raad van Bestuur om mee te denken met de apotheker over  hoe de continuïteit van de apotheekhoudend functie te waarborgen tegen zo goed mogelijk prijs-kwaliteit verhouding.

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van dit soort sourcingsvraagstukken is een herijking van de gewenste dienstverlening en bijbehorend service level. Hierbij kunnen tal van aspecten aanbod komen (zie voor de apotheekfunctie bijgevoegd figuur). Zodra de gewenste situatie gedefinieerd is kunnen mogelijke oplossingsrichtingen (varianten op zelf doen, samenwerken of uitbesteden) worden getoetst aan deze gewenste situatie. Op deze manier kan een een wel overwogen keuze gemaakt worden hoe om te gaan met vitale maar niet ‘core’ functies van ziekenhuizen.

Advertenties